Minust.

Olen inimene, kelle jaoks on oluline tunda, et elu, mida elan, omab tähendust ja tee, mida mööda käin, tagab hingerahu.

Usun, et tähendusrikka elu olulisteks märksõnadeks on vajadus ja võimalus  realiseerida oma potentsiaali, olla pidevas arengus ning samas osata olla tänulik selle eest, mis on.

Minu elus on olnud aegu, mil olen tundnud, et see kõik on mul olemas, kuid ka aegu, mil tunnen, et jalgealune kõigub ja tee, mida mööda käin, pole justkui õige ja minu oma. Samas, ka kõige raskematel hetkedel, on mul säilinud usk, et kui tegutsen oma südamehääle järgi, siis elu kannab ja ma jõuan õigele teeotsale tagasi. See on ka põhjus, miks olen julgenud võtta ette suuri karjääripöördeid nii erasektoris kui poliitikas. Ja ma ei ole neid muutusi, mida olen ise oma ellu kutsunud, kunagi kahetsenud.

Nüüd, kui vaatan tagasi viimase kolmekümne aasta jooksul tehtud valikutele oma elus, siis jääb mulje, et kõik on olnud ettevalmistus selleks, et alustada tööd juhtimistreeneri, -konsultandi ja kogemusnõustajana.

Lapsena meeldis mulle väga õpetajaamet. Minu lemmikaine oli matemaatika nii, et veel gümnaasiumi lõpuski kaalusin matemaatikaõpetajaks õppida. Viimast minust siiski ei saanud, kuna hilisem töö üksnes matemaatikat õpetades, tundus liiga kitsana. Samavõrra on mulle alati huvi pakkunud juhi roll ettevõtte heas käekäigus ja meeskonna juhtimisega seotud teemad laiemalt.

Oma diplomitöö Tartu Ülikooli Majandusteaduskonnas tegin ettevõtte strateegilise juhtimise teemal. Hiljem läbisin ettevõtte strateegilise juhtimise õppeained EBS-s ja hulganisti juhtimis- ning enesearenguteemalisi koolitusi nii Eestis kui ka välismaal. Olen sertifitseeritud Thomas International Personal Profile Analysis (PPA) ja sellega seotud instrumentide kasutaja. Olen lõpetanud “Holistilise treeningu” 1. astme.

Tänaseks olen juhiametit pidanud üle 16 aasta ja kogemusi omandanud erineva suuruse ja valdkondadega era- ja avaliku sektori organisatsioonides. Olen juhtinud 30 inimesega müügi organisatsiooni Saint-Gobain Isover AS, 250 liikmega teenindusettevõtet Novoloto OÜ ja olnud neli korda erinevas valitsuses ministriametis (rahvastikuminister, majandus-ja kommunikatsiooniminister, ettevõtlusminister ja ettevõtlus-ja infotehnoloogiaminister). 

Kõik valikud on olnud olulised ja andnud hindamatuid kogemusi, mida olen valmis ja tahan täna teiega jagada.

Usun, et ühendades minu senised kogemused nii juhi- kui poliitikuna ning oma kire aidata inimestel ja organisatsioonidel kasvada, saame koos kutsuda positiivseid muutusi ellu nii üksikisiku kui organisatsiooni arengus.