Meeskonna-ja juhtimiskoolitused

Organisatsioonide sisekoolituste raames paneme nn. “rätsepatööna” kokku Teie ettevõttele hetkel aktuaalse ja vajamineva koolituse sisu.

Minu soov on olla toetavaks partneriks organisatsiooni töötajate emotsionaalse intelligentsuse oskuste arendamisel ja ühiste eesmärkide poole liikumisel ning meeskonna töö ja vaimu suurendamisel. Töötan selle nimel, et ettevõetud koolituse järgselt, oleksite tulemuslikum, koostööle suunatum ja inimeste heaolu kõrgelt väärtustav organisatsioon. 

Soovi korral kasutan koolitustel DISC- metoodikat, mis on üks levinumaid vahendeid inimese käitumise kirjeldamiseks. Sellel põhinevaid isiksuseanalüüse on tänaseks tehtud enam kui 100 miljonit üle maailma ja Eestis ca 100 000. 

Luban, et koolituse tulemusena:

 • Tugevneb entusiasm panustada ettevõtte eesmärkide saavutamisse;
 • Suureneb arusaam ja mõistmine iga meeskonnaliikme rollist ning tähtsusest meeskonnas;
 • Paranevad emotsionaalsed oskused oma meeskondi juhtida;
 • Osalejad oskavad paremini mõista enda ja teiste käitumist;
 • Osalejad omandavad teadmisi, mis aitavad teadlikult kohandada oma käitumist vastavalt meeskonnaliikmetele;
 • Osalejad saavad DISC graafikud ja kirjalikud raportid oma tööalase käitumisstiili kirjelduseks;
 • Paranevad oskused efektiivsemaks enesejuhtimiseks; 
 • Suurenevad teadmised, kuidas juhtida meeskonna emotsioone positiivses suunas;
 • Osalejad saavad teadlikuks psühholoogilistest rollimängudest ja oskuse neist väljumiseks;
 • Saavutatakse oskus hinnata oma isiklikku jõudu ja atraktiivsust;
 • Tekib võimalus arutleda kolleegidega meeskonnatöö ja eesmärkidega seotud teemasid turvalises keskkonnas.

Koolituse käigus kasutan nii individuaalseid kui ka grupitöid ja harjutusi.

Organisatsiooni juht saab:

 • Tagasiside ja tähelepanekud koolitusel osalenute kohta;
 • Auditoorsed koolituspäevad organisatsiooni liikmetele, eesmärgiga suurendada inimeste entusiasmi pühenduda oma tööalaste eesmärkide saavutamisele, tugevdada meeskonnatööd väärtustavat ettevõtte kultuuri, parandada keskastme juhtide meeskondade juhtimise ja enesejuhtimise emotsionaalseid oskusi.

Telli koolitus oma meeskonnale!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp